ul. Mazowiecka 7 | kontakt@pm10.ostroleka.edu.pl | 29 764 48 53

Akcja ,,Szkoła pamięci”

4 listopada dzieci z grupy Słoneczka włączyły się w akcję ,,Szkoła pamięta”. Celem tej inicjatywy jest zorganizowanie działań upamiętających ważne postaci oraz wydarzenia.

W ramach tej akcji dzieci zapaliły znicze przy pomniku pomordowanych w latach 1940-1941 pracowników sądu w obronie  Mathausen –Gusen  oraz przy Pomniku Patrona Naszego Miasta Jana Pawła II. Odwiedziliśmy również Plac Bem-Pomnik gen. J. Bema.

Celem wyjścia była uwrażliwienie młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności.

Małgorzata Mierzejewska