ul. Mazowiecka 7 | kontakt@pm10.ostroleka.edu.pl | 29 764 48 53

Polskie zwierzęta

data wpisu: 2020-06-10 | w kategorii:

Witajcie Słoneczka!

Zabawa ruchowo-naśladowcza – pokazywanie zwierząt za pomocą ruchu. Rodzic wymienia dowolne zwierzę, dziecko naśladuje jego ruchy: latanie, pełzanie, pływanie, bieganie etc. read more

Zwierzęta duże i małe

data wpisu: 2020-06-08 | w kategorii:

Witajcie Słoneczka!

Zaczynamy kolejny tydzień: Zwierzęta duże i małe, zwierzęta na świecie.

„Tam w Afryce” – zabawa z pokazywaniem

Tam w Afryce rzeka Nil (dziecko wskazuje jakiś obiekt przed nim) read more

Mój Dzień Dziecka

data wpisu: 2020-06-05 | w kategorii:

Witajcie Słoneczka! 🙂

Zabawa ruchowa „Wyścigi w workach”. Rodzic z dzieckiem trzymają po jednym worku płociennym lub foliowym. Zakładają worki na nogi, po wyznaczeniu startu i mety. Na sygnał skaczą w workach, próbują jak najszybciej dostać się do mety. read more

Zabawy wzrokowe

data wpisu: 2020-06-04 | w kategorii:

Zdaniem dziecka jest ułożenie motyli w odpowiednim miejscu na planszy, według podanych cech.
Należy ukierunkować dziecko, tak by układało ono zawsze od strony lewej do prawej lub od góry do dołu. read more

Prawa dziecka

data wpisu: 2020-06-04 | w kategorii:

Witajcie Słoneczka !

Rozmowa na temat praw i obowiązków. Dziecko próbuje określić własnymi słowami, czym są prawa człowieka, a czym są jego obowiązki. Podaje własne przykłady. Tłumaczymy, że każde dziecko także posiada swoje prawa. Przyglądamy się obrazkom na planszy, dziecko próbuje zgadnąć, jakie jeszcze prawa posiada każde dziecko. Rodzic czyta i omawia każde z nich, odpowiada na pytania zadawane przez dziecko. read more

Dzieci z różnych stron świata

data wpisu: 2020-06-03 | w kategorii:

Witajcie Słoneczka!

Dzieci świata” – rozmowa na temat wiersza Wincentego Fabera pod tym samym tytułem.

W Afryce w szkole na lekcji
Śmiała się dzieci gromada,
Gdy im mówił malutki Gwinejczyk,
Że gdzieś na świecie śnieg pada.
A jego rówieśnik Eskimos,
Ten w szkole w chłodnej Grenlandii,
Nie uwierzył, że są na świecie
Gorące pustynie i palmy.
Afryki, ani Grenlandii
My także jak dotąd nie znamy,
A jednak wierzymy w lodowce,
W gorące pustynie, w banany.
I dzieciom z całego świata,
chcemy ręce uścisnąć mocno
i wierzymy, że dzielni z nich ludzie,
jak i z nas samych wyrosną. read more