ul. Mazowiecka 7 | kontakt@pm10.ostroleka.edu.pl | 29 764 48 53

Grupa ,,Słoneczka” na warsztatach w Muzeum Kultury Kurpiowskiej

4 października ,,Słoneczka”  uczestniczyły w bezpłatnych warsztatach w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, których tematem przewodnim był obraz. Lekcja pt.: ,, Co się dzieje w ramach obrazu” była poświęcona dziełom sztuki oraz dbałości o nie. Dzieci poznały i utrwaliły nazwy gatunków malarskich takich jak: pejzaż, martwa natura oraz portret .