ul. Mazowiecka 7 | kontakt@pm10.ostroleka.edu.pl | 29 764 48 53

Mój dom

Temat tygodnia: „Polska to mój dom”.

Dom” – słuchanie fragmentu wiersza A. Bernat. Rozmowa na temat utworu, rozwijanie poczucia przynależności do rodziny.

Słuchanie wiersza „Dom” (fragment) Anna Bernat.

Zwierzęta kochają i łąkę i las,

a ryby swą rzekę jak nikt.

Ptaki tu drzewa mają,

by wracać do gniazd,

a kwiaty w ogrodzie swój świat […]

Na ziemi jest wiele i wiosek, i miast.

Jak wiele, któż zliczy je, kto?

Jedno miejsce jest nasze, by przeżyć swój czas,

o miejscu tym mówi się DOM.

Na ziemi, to każdy z nas wie, jest miejsce, gdzie dobrze mu jest!

Rozmowa na temat wiersza. Dziecko opowiada, gdzie mogą być domy zwierząt. Wypowiada się także na temat swojego domu.

 „Mój dom”- dziecko opowiada o swoim domu (czy jest mały, czy duży, jakiego jest koloru, kto w nim mieszka, na jakiej ulicy się znajduje).

 „Domy z klocków”- zabawy konstrukcyjne- budowanie domu wybranymi przez dziecko klockami.