ul. Mazowiecka 7 | kontakt@pm10.ostroleka.edu.pl | 29 764 48 53

NASZE OBOWIĄZKI

Piosenka o Prawach Dziecka – Mała Orkiestra Dni Naszych.

Wyjaśnienie znaczenia słów prawa i obowiązki.

Rodzic wyjaśnia, że wszyscy ludzie (dorośli i dzieci) mają swoje prawa, czyli coś, co każdemu człowiekowi się należy. Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa, do edukacji, prywatności, wolności słowa i wyznania. Prawa dorosłych osób są zapisane w Deklaracji Praw Człowieka, a prawa dzieci są zapisane w Konwencji Praw Dziecka. Mówią one o tym, że każde dziecko ma prawo do życia, rodziny, nauki, zabawy i wypoczynku, do miłości, ochrony i bezpieczeństwa. Każdy człowiek powinien mieć też swoje obowiązki.Obowiązkiem dorosłych osób jest praca, dbanie o utrzymanie swojej rodziny, zapewnienie mieszkania iwyżywienia. Rodzic pyta, jakie obowiązki mogą mieć dzieci i w jaki sposób powinny pomagać swoim rodzicom, dziadkom itp.

Quiz Jak mogę pomagać?

Dziecko wybiera sobie dowolną zabawkę i ustala z rodzicem, że będzie on zadawał pytania. Jeśli odpowiedź brzmi tak – podnosi do góry zabawkę, jeśli odpowiedź brzmi nie – schowa zabawkę za plecami.

Rodzic zadaje pytania:

−Czy potrafisz sam sprzątać zabawki w swoim pokoju?

−Czy możesz sam iść do sklepu po zakupy?

−Czy potrafisz samodzielnie się ubrać?

−Czy możesz razem z mamą odkurzyć dywan?

−Czy potrafisz ładnie układać swoje ubrania?

−Czy masz obowiązki w domu?