ul. Mazowiecka 7 | kontakt@pm10.ostroleka.edu.pl | 29 764 48 53

Polskie zwierzęta

Witajcie Słoneczka!

Zabawa ruchowo-naśladowcza – pokazywanie zwierząt za pomocą ruchu. Rodzic wymienia dowolne zwierzę, dziecko naśladuje jego ruchy: latanie, pełzanie, pływanie, bieganie etc.

Zwierzęta chronione w Polsce – rozmowa na postawie ilustracji. Omawiamy z dzieckiem, jakie zwierzęta występują w Polsce, rozpoznawanie i nazywanie zwierząt na ilustracji. Dziecko zgaduje nazwy pokazywanych przez rodzica zwierząt. Wyjaśniamy, które zwierzęta żyją w lasach, górach, czy nad rzekami. Dzielimy nazwy zwierząt na sylaby. Określamy ilość sylab.

„Parki narodowe” – rozmowa. Rodzic rozmawia z dziećmi na temat polskich parków narodowych i zwierząt znajdujących się pod ochroną. Wyjaśniamy, że parki narodowe to miejsca, w których występuje cenna i piękna przyroda, drzewa, rośliny, ale także chronione gatunki zwierząt, czyli takie, których jest mało i staramy się chronić je przed wyginięciem. W Polsce jest wiele parków narodowych. Pokazujemy miejsca, w których znajdują się parki na poniższej mapie. Opowiadamy, że każdy park ma swoje logo, czyli znaczek, na którym najczęściej znajduje się zwierzę, charakterystyczne dla tego parku narodowego. Dziecko próbuje rozpoznać i nazwać zwierzęta na logach parków. Pytamy, które logo podoba mu się najbardziej i prosimy, żeby uzasadnił swój wybór.

„Zabawa z liczbami” – na oddzielnych kartkach zapisujemy liczby od 1 do 10 , obok liczby rysujemy odpowiednią ilość kropek. Zadaniem dziecka jest ułożyć kartki na podłodze w odpowiedniej kolejności, następnie policzyć od 1 do 10 wskazując kolejne kartki.

Wyjście do ogrodu „Schowaj się za drzewo” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Jeśli w ogrodzie są drzewa, Rodzic wykorzystuje je do zabawy. Każde dziecko wybiera sobie drzewo. Na hasło: Zabawa! dzieci biegają pomiędzy drzewami. Na hasło: Chowaj się! każde dziecko dobiega do swojego drzewa i staje za nim.

Karta pracy nr 4 ćw. 31a – łączenie liniami symboli parków narodowych ze zdjęciami zwierząt pokazanych na tych symbolach.

Nauczycielki grupy: Marta, Ewa