PRZEDSZKOLE

Chcemy stworzyć miejsce, w którym dzieci będą mogły spędzić czas na zabawie i nauce rozwijającej ich zdolności. Szeroki wachlarz zajęć dodatkowych pozwoli im odnaleźć nowe pasje i aktywnie realizować się w jednej z nich.

W naszym przedszkolu dzieci bawią się i uczą od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 do 17:00. Z ochotą i apetytem zjadają wszystkie posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek), które przygotowują panie kucharki. Jesteśmy pod stałą opieką psychologa, pedagoga i logopedy.

Organizowane są ciekawe zajęcia, wycieczki i imprezy okolicznościowe. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych:

  • zajęcia z logopedą,
  • nauczanie języka angielskiego,
  • rytmika,
  • ceramika,
  • religia.

W przedszkolu wszyscy dbają o bezpieczeństwo dzieci nie tylko podczas zajęć i zabaw, ale również w momencie przyprowadzania i odbierania przez rodziców lub osoby dorosłe upoważnione na piśmie.

W naszym przedszkolu każde dziecko czuje się radośnie i bezpiecznie, a nasi wychowankowie chętnie nas odwiedzają nawet po wielu, wielu … latach.

 

Historia Przedszkola

Placówka nosi nazwę Przedszkole Miejskie nr 10. Istnieje od 1979 roku. Jego siedziba mieści się w Ostrołęce, przy ul. Mazowieckiej 7. Przedszkole Miejskie nr 10 zlokalizowane jest w wolnostojącym parterowym budynku, wśród dużej ilości drzew, z dala od ruchliwych ulic miasta. Zapewniając naturalną potrzebę ruchu dziecka oraz walory przebywania na świeżym powietrzu, przedszkole dysponuje placem zabaw z wydzielonym miejscem dla dzieci młodszych 3-4 letnich i starszych 5-6 letnich.

Po przekroczeniu progu budynku przedszkola dzieci i rodziców wita przestronny hol, w którym znajduje się szatnia, zapewniająca dzieciom warunki do rozbierania i ubierania się. Nowe, estetyczne meble dostosowane do wzrostu dzieci, wyposażone są w półki i wieszaki, oznaczone znaczkami indywidualnymi.

W przedszkolu znajduje się 5 przestronnych sal zajęć, które stwarzają warunki do zabawy i wypoczynku dzieci. W każdej sali jest łazienka, wyposażona w umywalki oraz kabiny z ubikacjami. Sale są wielofunkcyjne, z przylegającym zapleczem, duże, jasne, dobrze wyposażone i estetyczne.  W sali zajęć znajdują się kolorowe meble, stoliki i krzesełka, dostosowane do wzrostu i potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym. Przy doposażaniu sal w zabawki dbamy o to, aby były dostosowane do wieku i potrzeb dzieci, stwarzały okazję do wyzwalania aktywności, wzbogacały wiedzę, umiejętności i doświadczenia dzieci oraz rozwijały sprawności. Stale są dostępne, umieszczone na regałach zestawy gier, układanek, puzzli, klocków, materiały manipulacyjne, mozaiki.

Rozwijaniu mowy oraz zainteresowań czytelniczych dzieci sprzyja bardzo szeroka oferta literatury dziecięcej, umieszczona w „Kącikach książki”, znajdujących się w każdej sali.

Do przedszkola uczęszcza 125 dzieci w wieku 3-6 lat, które są podzielone na 5 oddziałów. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku  w godzinach 6.30 –17.00. Przedszkole zatrudnia 30 osób: 15 nauczycielek, 15 pracowników obsługi i administracji. Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje  i duże kompetencje.

Stale czuwamy nad tym aby placówka nasza była otwarta na potrzeby i oczekiwania dzieci, rodziców i środowiska przy jednoczesnej ich współpracy. Staramy się, aby w naszym przedszkolu rodzice byli równorzędnymi partnerami w kierowaniu procesem wychowawczym dziecka. Wzbogacamy wiedzę pedagogiczną rodziców poprzez spotkania ze specjalistami i popularyzację literatury pedagogicznej. Umacniamy więź rodzinną poprzez organizowanie spotkań i uroczystości przedszkolnych. Dążymy do tego, aby nasze przedszkole stworzyło każdemu dziecku najlepsze warunki do rozwoju  i wyposażyło je w najlepszy kapitał na przyszłość, jakim jest samoakceptacja, wiara we własne możliwości, twórczość oraz wiadomości i umiejętności zdobyte w niekonwencjonalny sposób. Stale czuwamy nad jakością naszej placówki. Pragniemy, aby była ona jak najlepiej oceniana przez naszych klientów. Nietuzinkowa praca całej kadry przedszkola składa się na jakość, która jest odzwierciedleniem chęci przebywania w przedszkolu, w którym coś się dzieje. W urzeczywistnianiu naszej misji zaangażowany jest cały personel pedagogiczny, administracyjno – obsługowy, jak również rodzice, a efektem naszej wspólnej pracy jest przedszkole, w którym dzieci czują się ważne, bezpieczne i do którego przychodzą z radością.

Czcionka Typ Tekst Dla Dzieci Dzieci Ludzi