ul. Mazowiecka 7 | kontakt@pm10.ostroleka.edu.pl | 29 764 48 53

Інформаційна клаузула GDPR для громадян України

Інформаційне застереження

Відповідно до ст. 13 сек. 1 і сек. 2 Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року у разі захисту фізичних осіб у зв’язку з передачею персональних даних та у разі вільного доступу до таких даних у відповідно до Директиви 95/46 / EC (Журнал UE L 119 від 04.05.2016 р., стор. 1, стор. 1)», хочу повідомити, що:

Адміністратором ваших персональних даних є міський дитячий садок № 10 в Остроленці, вул. Мазовецька 7 07-410 Остроленка

контактний тел (29) 764 48 53.

1. контактні дані спеціаліста із захисту даних: e-mail iod.przedszkola@ostroleka.edu.pl

2. Пані та панове, подаровані особисто або у ваші дні. 6 сек. 1 бал зв’язок з вихователем-родичем, видача довідок, набір в садок на підставі повідомлення про подію,

персонал ваших персональних даних і ваших даних.

3. Шановні пані та панове, Особисті подарунки, з вами нададуть необхідний час для оформлення документів, менше ніж через 50 років після закінчення міського управління № 10 ст. 4 наказу МОН від 25 серпня 2017 року про порядок ведення документації курсу навчання державними дитячими садками, школами та оплату документації про хід навчання, діяльність вихователів і опікунів, а також про народження та дітей (2017 р.) 16 цього документа.

4. Ваша власність має право на доступ до ваших даних і даних вашої дитини, а також право на розголошення, розпорядження, обмеження в прийомі, право на передачу даних, право порушувати спір, підстави інциденту до його вилучення;

5.ви маєте право на доступ до ваших даних і даних вашої дитини, а також право виправляти, видаляти, обмежувати обробку, право на передачу даних, право на заперечення, право відкликати згоду в будь-який час без впливу на законність обробки, яку було здійснено на підставі згоди до її відкликання;

6.ви маєте право подати скаргу до Голови Управління захисту персональних даних, якщо вважаєте, що обробка ваших персональних даних щодо вашої дитини або щодо вашої дитини порушує положення GDPR;

7.Ваші дані або дані вашої дитини не будуть передані в треті країни;

надані вами персональні дані є законодавчою вимогою (Закон про освіту, Законодавчий журнал 2017 р., ст. 59 зі змінами, Закон про систему освіти, 8.Журнал законів 2017 р., ст. 2198 із змінами). Ви зобов’язані їх надати, і наслідком ненадання персональних даних буде недосягнення цілей, для яких збираються персональні дані.