ul. Mazowiecka 7 | kontakt@pm10.ostroleka.edu.pl | 29 764 48 53

Plan dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU

 6.30 – 8.30      zabawy wg inwencji dzieci w kącikach tematycznych;

praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym  i wychowawczym; praca z   dzieckiem zdolnym;

zabawy ruchowe, ze śpiewem, integracyjne;prace porządkowe, ćwiczenia poranne;

 8.30 – 9.00      śniadanie; czynności samoobsługowe;

 9.00 – 11.45     zajęcia edukacyjno – wychowawcze, zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne;

pobyt na świeżym powietrzu; imprezy okolicznościowe; zajęcia dodatkowe;

11.45 – 12.15     obiad; czynności samoobsługowe;

12.15 – 14.00    odpoczynek poobiedni – czytanie utworów literatury piękne słuchanie muzyki, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno – techniczne;

zabawy w ogródku przedszkolnym;

14.00 – 14.30    podwieczorek; czynności samoobsługowe i porządkowe;

14.30 – 17.00    zabawy integracyjne, ruchowe, tematyczne, plastyczno – techniczne ;

gry dydaktyczne;  pobyt na świeżym powietrzu;

zajęcia o charakterze wychowawczym, prace porządkowe.