ul. Mazowiecka 7 | kontakt@pm10.ostroleka.edu.pl | 29 764 48 53

NA WSI – POŻYTECZNE ZWIERZĘTA 🦃🐓🐐🦙🐏🐎🐄🐖

1. „Co nam dają zwierzęta?” – obejrzyj prezentację i spróbuj zapamiętać, jakie korzyści płyną z hodowli zwierząt gospodarskich.
Link do prezentacji: https://www.youtube.com/watch?v=8E5JeRPT4E4

2. W wiejskiej zagrodzie – zabawa czytelnicza
Link do gry: https://learningapps.org/watch?v=pvso4meqk21

3. Sylabki w zagrodzie – policz sylaby w podanych wyrazach i wskaż właściwą liczbę.
Link go gry: https://learningapps.org/watch?v=pmrdyinyt21

4. RUCH TO ZDROWIE – pamiętajcie o codziennej aktywności fizycznej najlepiej na świeżym powietrzu! Tutaj kilka inspiracji na zabawy i ćwiczenia gimnastyczne:
https://www.youtube.com/watch?v=ufXXXnQ1hiM&list=PLHAKYSUVjpEDUhVP64bO35P8EWp U-hEHR&index=2

#OsobnoAjednakRazem #BliżejWas #BliżejPrzedszkola

MIŁEJ ZABAWY 🌞🎶