11 LISTOPADA ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Z OKAZJI ŚWIĘTA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

ŻYCZYMY WSZYSTKIM,

ABY NASZA NIEPODLEGŁOŚĆ TRWAŁA NIEPRZERWANIE.

KIERUJMY SIĘ UMIŁOWANIEM HISTORII I TRADYCJI,

A POPRZEZ UCZCIWĄ PRACĘ DBAJMY O ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ NASZEJ OJCZYZNY.