ul. Mazowiecka 7 | kontakt@pm10.ostroleka.edu.pl | 29 764 48 53

20 maja – radosny i bezpieczny powrót do przedszkola

 SZANOWNI PAŃSTWO,

przedszkole będzie otwarte od 20 maja.

Prowadzimy działania, które przygotowują nasze dzieci do radosnego i bezpiecznego powrotu do przedszkola. Rodzice, którzy zadeklarowali opiekę nad dziećmi, proszeni są o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w przedszkolu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

Podczas przyprowadzenia dziecka do przedszkola otrzymacie Państwo dokument do zapoznania się i podpisania:

OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA

Wdrażamy najwyższe standardy bezpieczeństwa. Dzieci, które wrócą do przedszkola, będą miały zapewnioną opiekę dydaktyczno – wychowawczą, dla dzieci, które pozostaną w domach, nadal będziemy prezentować nauczanie online.

 

Z poważaniem

Małgorzata Mierzejewska

Dyrektor