ul. Mazowiecka 7 | kontakt@pm10.ostroleka.edu.pl | 29 764 48 53

Zabawa to jest super sprawa :)

Dziecko, aby mogło dobrze się czuć w przedszkolu i czerpać z edukacji przedszkolnej korzyści dla rozwoju, powinno znajdować warunki do spontanicznego działania, jakim jest zabawa, musi mieć możliwości uprawiania tej twórczej aktywności. Podstawową działalnością dziecka jest zabawa. W trakcie zabaw dziecko zdobywa i wzbogaca pierwsze wiadomości o otaczającym świecie.