ul. Mazowiecka 7 | kontakt@pm10.ostroleka.edu.pl | 29 764 48 53

OGŁOSZENIE

 

Szanowni Rodzice, informujemy, iż dnia 24 lutego 2020r. zostaną wydane Karty do głosowania

w wyborach imienia Przedszkola Miejskiego nr 10 w Ostrołęce

(odbiór Kart do głosowania u nauczycielek poszczególnych grup).

 

Przez tydzień, tj.  24.02.2020r. – 28.02.2020r. do godziny 10.00 odbędą się tajne wybory za pomocą kart do głosowania, na których będą wypisane propozycje imienia:

– należy zaznaczyć znak „X” przy imieniu, które wybieramy,

– wrzucić swoją kartę do umieszczonej  na holu przedszkola urny.

 

Głos jest nieważny w razie:

– oddania głosu na więcej niż jedną propozycję,

– nieoddanie głosu na którąkolwiek propozycję, czyli nie postawienie znaku „X”.

Nieważne są karty inne niż ustalone  lub nieopatrzone pieczęcią przedszkola.

 

W ostatnim dniu głosowania  tj. 28 lutego 2020r. po godzinie 10.00 nastąpi zliczenie oddanych głosów.

Przedszkole otrzyma to imię, na które oddanych było najwięcej głosów.

W przypadku uzyskania równej liczbie głosów, zostanie wyznaczony termin wyborów uzupełniających.