ul. Mazowiecka 7 | kontakt@pm10.ostroleka.edu.pl | 29 764 48 53

Biedronki w Bibliotece dla dzieci i młodzieży

18 maja 2018r. dzieci z grupy “Biedronki” odwiedziły Bibliotekę dla dzieci i młodzieży w Ostrołęce. Wyjście miało na celu:
kształtowanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych;
kształtowanie poczucia szacunku dla książek;
wyrabianie u dzieci nawyku korzystania ze zbiorów biblioteki;
poznanie pracy bibliotekarza;
wzbogacenie słownictwa dzieci dotyczącego tematu Biblioteka.