ul. Mazowiecka 7 | kontakt@pm10.ostroleka.edu.pl | 29 764 48 53

Cała Polska czyta dzieciom – innowacja pedagogiczna

“Kto czyta książki, żyje podwójnie”

Umberto Eco

Dziesięć stron świata  Anny Onichimowskiej – książka rozwija wrażliwość na los i problemy młodych ludzi w innych krajach – tak różne i tak podobne we wszystkich miejscach na świecie.

Czytajmy codziennie