ul. Mazowiecka 7 | kontakt@pm10.ostroleka.edu.pl | 29 764 48 53

Cała Polska czyta dzieciom innowacja pedagogiczna

Więź jako warunek

zdrowego rozwoju fizycznego i umysłowego dziecka

Jednym z ważnych celów codziennego czytania dzieciom od najmłodszego wieku jest budowanie i wzmacnianie więzi pomiędzy rodzicem i dzieckiem.

Proponuję książkę Detektyw Pozytywka Grzegorza Kasdepke – ciepła zachęcająca do myślenia, ubrana w cudowne poczucie humoru.

Życzę ciekawej lektury