ul. Mazowiecka 7 | kontakt@pm10.ostroleka.edu.pl | 29 764 48 53

Cała Polska czyta dzieciom – innowacja pedagogiczna

CIEKAWOSTKA

Jean Liedlof, autorka koncepcji kontinuum ewolucyjnego, badała sposób opieki nad dziećmi wśród prymitywnych plemion indiańskich.

 

Matki stale noszą dzieci do czasu, gdy te chcą się poruszać same.

Dziecko nie jest traktowane jak pępek świata, ale jest w centrum wydarzeń, obserwuje świat i uczy się.

Tak wychowywane dzieci nie płaczą, są radosne, samodzielne, przyjacielskie i pomocne.

 

Ważna książka:

Joan Liedlof – W głębi kontinuum, wyd. Mamania.