ul. Mazowiecka 7 | kontakt@pm10.ostroleka.edu.pl | 29 764 48 53

CZYSTA RZEKA

„Rzek nie zanieczyszczamy, o czystą wodę dbamy ” – praca plastyczna. Wykonanie plakatu różnymi technikami plastycznymi.

” Chora rzeka” – słuchanie fragmentu wiersza J. Papuzińskiej połączone z rozmową na temat utworu.