ul. Mazowiecka 7 | kontakt@pm10.ostroleka.edu.pl | 29 764 48 53

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

We wtorek, 9 lutego, obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). Wydarzenie to organizowane jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r.

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki, możemy przeczytać, iż “DBI ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i lokalnym. Założeniem jest również łączenie zaangażowania wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka”.

W naszym przedszkolu dzieci zostały zapoznane z podstawowymi zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu w celu uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw, jakie czekają na nie w sieci. Dzieci wykazały się wiedzą o Internecie i zasadach korzystania z niego.