ul. Mazowiecka 7 | kontakt@pm10.ostroleka.edu.pl | 29 764 48 53

KOLOROWE KSIĄŻECZKI

Wysłuchanie prośby od książki , która zostawiła list dla dzieci  „Prośby książki”

Nie pisz i nie rysuj tuszem na mych kartkach, bowiem wkrótce będę prawie nic niewarta.
Nie zaginaj rogów, używaj zakładki, na półce mnie stawiaj, dbaj o me okładki.
Gdy się ze starości zacznę rozlatywać, spróbuj mnie naprawić, posklejać, pozszywać.
Nie czytaj, gdy jadasz, nie brudź mnie rękami, to ci będę służyć całymi latami.

Zabawy matematyczne. Kształtowanie orientacji przestrzennej. Dorosły rozmawia z dzieckiem na temat ilustracji określając, gdzie znajdują się poszczególne elementy względem innych (np. Dom znajduje się na środku obrazka). Następnie zadajemy dziecku pytania dotyczące położenia poszczególnych elementów w przestrzeni. Kolejnym krokiem jest wycięcie przez dziecko poszczególnych elementów i ułożenie na kartce zgodnie z poleceniem. Przyklejając każdy element dziecko powinno jeszcze raz stosować określenia położenia przedmiotów (np. na schodkach naklej dzieci). Miłej zabawy!

„Jaka to bajka?” – zagadki. Słuchanie fragmentów bajek czytanych przez rodziców. Rozpoznawanie tytułów bajek po słyszanym fragmencie.

„ Jaś i Małgosia ” – układanie historyjki obrazkowej według kolejności zdarzeń.