Lato na łące

Lato na łące

Witajcie Słoneczka!

Zabawa ruchowa „Żabki” i „ślimaki” – Na hasło „żabka” dziecko kuca i skacze po pokoju, naśladując żabi skok. Na hasło „ślimak” dziecko kładzie się na podłodze na brzuchu i podciąga ręce do głowy unosząc do góry palce wskazujące, towrząc z nich czółki ślimaka.

„Zwierzęta i rośliny na łące” – zajęcia dydaktyczne. Rodzic pyta dzieci: Jakie kwiaty można znaleźć na łące?Co oprócz kwiatów znajduje się na łące? Jakie zwierzęta i owady można tam spotkać? Dzieci wymieniają nazwy. Rodzic pokazuje odpowiednie zdjęcia.

„Ciekawostki” – poszerzanie wiedzy o zwierzętach na łące. Rodzic pyta dzieci: Czy bocian naprawdę je przede wszystkim żaby? Wyjaśnia, że głównym pożywieniem bociana nie są żaby, ale gryzonie. Pyta: Które ze zwierząt występujące w zagadkach jest nazywane bożą krówką? Dlaczego? Pokazuje zdjęcia krowy i biedronki, a dzieci starają się znaleźć cechy wspólne. Rodzic wyjaśnia, że niektóre krowy mają duże łaty na biodrach (a kiedyś mówiło się: na biedrach). Takie krowy nazywano więc biedrulami. Wypasający je pastuszek zauważył kiedyś ich podobieństwo do czerwonego owada w czarne kropki, którego nazwał „biedrunka” – boża krówka.

Karta pracy nr4 ćw. 34a, 34b

Nauczycielki grupy: Marta,  Ewa