ul. Mazowiecka 7 | kontakt@pm10.ostroleka.edu.pl | 29 764 48 53

MAŁA ORKIESTRA

Zabawa plastyczno – konstrukcyjna „Instrumenty”.  Zadaniem dzieci jest skonstruować dowolny instrument przy użyciu butelek, pudełek, pojemników, ziarenek grochu, fasoli, guzików, gumek recepturek itp. Po zakończonej pracy dzieci siadają w kole ze swoim instrumentem i próbują nadać mu nazwę.

Zabawa „Prawda czy fałsz” – gdy usłyszane zdanie jest prawdziwe dzieci klaszczą w dłonie, jeśli zdanie jest fałszywe, opuszczają głowę w dół.
Bębenek to okrągły, brzuchaty instrument.
Kastaniety to instrumenty dęte.
Dyrygent to człowiek grający na trąbce.
Gitara to instrument strunowy.
Fortepian to mały instrument drewniany.

“Orkiestra” –  A. Frączek – rozpoznawanie i podawanie nazw instrumentów, poszerzanie kompetencji komunikacyjnych.

Wiersz Orkiestra A. Frączek
Bum bum bum!
Tra, ta, ta,
w naszym domu
wciąż ktoś gra.
Antek dudni na puzonie,
naśladując wściekłe słonie,
Franek w trąbę dziko dmie,
musisz słuchać, chcesz czy nie.
Stryj Ignacy na pianinie
brzdąka gamę co godzinę.
Rock and rolla na cymbałkach
wystukuje ciocia Alka.
Ja koncerty daję w przerwach,
po mistrzowsku gram na nerwach.

Warto pokazać obrazy wymienionych instrumentów. Pytamy: Kim jest muzyczna rodzina?; Na jakich instrumentach grają jej członkowie?; Co to znaczy
„grać komuś na nerwach”?.