ul. Mazowiecka 7 | kontakt@pm10.ostroleka.edu.pl | 29 764 48 53

Mazowiecki Tydzień Bezpieczeństwa 11-19 maja 2023 r.

Z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty w dniach 11-19 maja 2023 r. obchodziliśmy Mazowiecki Tydzień Bezpieczeństwa. Do akcji włączyli się także dzieci z naszego przedszkola. Celem projektu jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa dzieci na drodze. Nasze przedszkole odwiedzili strażacy, pan policjant i ratownicy medyczni.Podczas wizyty strażaków dzieci miały okazję zapoznać się ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym i pojazdem pożarniczym oraz dokładnie poznać specyfikę zawodu strażaka.  Przedszkolaki podczas spotkania z policjantem ćwiczyły  przechodzenie przez jezdnię, rozpoznawały znaki drogowe oraz utrwalały zasady bezpieczeństwa obowiązujące w ruchu drogowym.Starszaki uczyły się udzielania pierwszej pomocy.