ul. Mazowiecka 7 | kontakt@pm10.ostroleka.edu.pl | 29 764 48 53

MAZOWIECKI TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA

Nasze przedszkole wzięło udział w akcji Mazowiecki Tydzień Bezpieczeństwa. Wojewoda Mazowiecki oraz Mazowiecki Kurator Oświaty zaplanowali w dniach 13-20 maja 2022 r. Mazowiecki Tydzień Bezpieczeństwa. Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci nasze przedszkolaki poznały zasady bezpieczeństwa, jak należy zachowywać się w różnych sytuacjach w środowisku przedszkolnym jak i na drodze. Priorytetem jest potrzeba zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, a także konieczność podejmowania działań w zakresie szeroko pojętej profilaktyki w tym w ruchu drogowym. Dzieci z poszczególnych grup aktywnie uczestniczyły
w spotkaniach z policjantem, pogadankach tematyczne w zakresie przepisów
i zasad bezpiecznego,  wybrały się na wycieczkę do Centrum Zarządzania Kryzysowego, wykonały prace plastyczne związane z tematyką bezpieczeństwa. Na koniec akcji dzieci otrzymały upominki związane z bezpieczeństwem na drodze.