ul. Mazowiecka 7 | kontakt@pm10.ostroleka.edu.pl | 29 764 48 53

MÓJ DOM

Witam serdecznie. W tym tygodniu krąg tematyczny POLSKA TO MÓJ DOM.

„Dom” – słuchanie fragmentu wiersza A. Bernat. Rozmowa na temat utworu, rozwijanie poczucia przynależności do rodziny.

Słuchanie wiersza „Dom” (fragment) Anna Bernat.

Zwierzęta kochają i łąkę i las,

a ryby swą rzekę jak nikt.

Ptaki tu drzewa mają,

by wracać do gniazd,

a kwiaty w ogrodzie swój świat […]

Na ziemi jest wiele i wiosek, i miast.

Jak wiele, któż zliczy je, kto?

Jedno miejsce jest nasze, by przeżyć swój czas,

o miejscu tym mówi się DOM.

Na ziemi, to każdy z nas wie, jest miejsce, gdzie dobrze mu jest!

Rozmowa na temat wiersza. Dziecko opowiada, gdzie mogą być domy zwierząt. Wypowiada się także na temat swojego domu.

Przypomnienie przez dzieci swojego imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania.

„ Kolorowy dom” – rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej. Odszukiwanie właściwych elementów, wycinanie i wklejanie w odpowiednie miejsca.

Słuchanie bajki „Trzy małe świnki”. https://www.youtube.com/watch?v=oY6RizCDfwM