ul. Mazowiecka 7 | kontakt@pm10.ostroleka.edu.pl | 29 764 48 53

Muzykoterapia dziecięca

Ćwiczenie MY

Trzy kształty i trzy dźwięki – czarną taśmą wykleić na podłodze następujące kształty: KOŁO, TRÓJKĄT, PROSTOKĄT

Dziecko porównuje te kształty z kształtami stojących do dyspozycji instrumentów i przyporządkowuje pasujące : trójkąt = trójkąt, drewniany klocek = prostokąt, bębenek lub kastaniety = koło.

Dziecko śpiewa znaną sobie piosenkę i stąpa po naklejonych na podłodze formach. Gdy rodzic/rodzeństwo zagra na wybranym instrumencie należy przeskoczyć na tę formę, która pasuje do grającego instrumentu. Kiedy instrument przestanie grać, dziecko wychodzi z tej formy.

Przykłady właściwej muzyki

Muzyka zachęcająca do ruchu

1.”Marsz ” z suity Dziadek do orzechów p.Czajkowski

2.”Uwertura ” z Carmen G.Bizeta

Wspólny śpiew

Propozycja zabawy z wykorzystaniem śpiewu

“Śpiewny spacer” – dziecko siedzi i słucha nuconych melodii, kiedy nucona melodia przez rodzica/rodzeństwo jest znana dziecku, na początku piosenki dziecko wstaje z miejsca i obchodzi dookoła pokój. Na koniec piosenki dziecko wraca na swoje miejsce.

Życzę radości śpiewania i poczucia wspólnoty