ul. Mazowiecka 7 | kontakt@pm10.ostroleka.edu.pl | 29 764 48 53

Muzykoterapia dziecięca

Ćwiczenie TY+JA

Dziecko/rodzic/rodzeństwo eksperymentują z różnymi odgłosami ciała.

Następnie siadają tyłem do siebie, oboje się nie widzą. Dziecko A zaczyna wydawać jakieś odgłosy: klaskać, gwizdać, mlaskać językiem itp. Dziecko B odpowiada takim samym odgłosem.

Potem zmiana.

Warianty/alternatywy: Wykorzystać różne instrumenty. Trudniejsze: spontanicznie wymyślić dźwięki i zagrać.

Wspólny śpiew

Propozycje zabaw z wykorzystaniem śpiewu

Śpiew z przedstawianiem różnych stanów np. zmęczenie, rześkość, euforia, smutek, niezdecydowanie itd.

Bawmy się wspólnie i radujmy