ul. Mazowiecka 7 | kontakt@pm10.ostroleka.edu.pl | 29 764 48 53

Muzykoterapia dziecięca

Ćwiczenie JA

Jak to brzmi? – uderzenie w trójkat. Dziecko powinno mieć tak długo zamknięte oczy, jak długo brzmi dźwięk.

Warianty/alternatywy: Różne długobrzmiące instrumenty , np. talerze, dzwonki, cymbałki.” Kiedy następny dźwięk przebrzmi, skrzyżować ręce”.

Ćwiczenie TY i JA

Słucham bicia twojego serca – dziecko zajmuje się odgłosami swojego ciała. Dziecko bawi się z rodzicem. Dziecko kładzie się na podłodze na plecach, rodzic przykłada ucho tam gdzie można słuchać bicia serca. Potem zmiana.

Warianty/alternatywy :Bicie serca wyklaskać lub zagrać na bębenku. Porównać różne tempo uderzania serca na przykład przed i po zabawie ruchowej.

Ćwiczenie MY

Uwaga! chwytaj! – dziecko otrzymuje różne przedmioty i jest proszone o zwrócenie uwagi na materiał, z którego sa wykonane. Pod tym samym względem sa analizowane wszystkie przedmioty, meble i przedmioty w pokoju “co jest zrobione z drewna, tkaniny, gumy, metalu itd.?”

Dziecko porusza się po pokoju przy dowolnie dobranej muzyce żywej lub mechanicznej. Nagle muzyka cichnie i jest wywołany materiał, np.Szkło. Dziecko stara się szybko znaleźć coś zrobionego ze szkła. Muzyka znowu gra co oznacza, że można swobodnie znowu się poruszać.

Wspólny śpiew – propozycje zabaw z wykorzystaniem śpiewu.

Echo : rodzic lub rodzeństwo śpiewa pierwszy, a dziecko śpiewa cicho powtarzając jak echo.

Życzę dużo radości