ul. Mazowiecka 7 | kontakt@pm10.ostroleka.edu.pl | 29 764 48 53

Na wielkanocnym stole

W ramach wiosennej gimnastyki zapraszam Rodziców i dzieci do zabawy z kaczuszkami:

Na wielkanocnym stole”. Słuchanie wiersza K. Kuzior -Wierzbowskiej. Swobodna rozmowa na temat jego treści. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, zapoznanie się z określeniami: baba lukrowana, cukrowy baranek.

Polskie obrzędy i zwyczaje wielkanocne - Gazeta Powiatowa

Na wielkanocnym stole ”

Stoją na stole baby lukrowane,
a między nimi cukrowy baranek.
Pobekuje cicho, stuka kopytkami,
bo chciałby dosięgnąć miski z pisankami.
Ale dwa kurczaki tej miski pilnują,
na baranka oba groźnie popiskują.
Więc mały baranek w inną stronę zmierza,
kilka listków rzeżuchy uskubał z talerza.

Katarzyna Kuzior – Wierzbowska

Wiosenna praca plastyczna ,, Bocian” lub ,, Tulipany”. Miejsca wyznaczone kołeczkami wypełnij plasteliną.