ul. Mazowiecka 7 | kontakt@pm10.ostroleka.edu.pl | 29 764 48 53

Nad morzem

Dzień Dobry Słoneczka! 🙂

„Pani meduzo, czy możemy przepłynąć przez morze?” – zabawa ruchowa. Rodzic staje na jednym końcu ogrodu/pokoju, a dziecko na drugim i pyta: Pani meduzo, czy mogę przepłynąć przez morze? Meduza odpowiada: Tak, możesz zrobić ……… (tu liczba od 1 do 10) kroków. Dziecko liczy kroki i przesuwa się do przodu. Runda kończy się kiedy dziecko dotrze do Rodzica. Następuje zamiana ról. Zabawa usprawnia zdolność liczenia do 10.

Cechy morskiego krajobrazu – rozmawiamy o charakterystycznych elementach krajobrazu morskiego: plaża, wydmy, traw, wodorosty w morzu, oraz o morskich zwierzętach, które można spotkać w Morzu Bałtyckim; ryby, meduza, foki, mewy, rybitwy

„Skarby znad morza” – zabawa dydaktyczna. Rozpoznawanie przedmiotów znad morza, praca z mapą, porównywanie odległości za pomocą sznurka. Rodzic przynosi przedmioty (lub ich zdjęcia) kojarzące się z morzem (muszla, piasek, bursztyn, okulary przeciwsłoneczne, krem do opalania, ręcznik). Pyta dzieci: Z jakim regionem Polski kojarzą wam się te przedmioty? Czy znacie jakieś polskie miejscowości leżące nad morzem? Dzieci z pomocą odnajdują na mapie Gdańsk, Gdynię, Łebę i Ustkę. Następnie sprawdzają za pomocą sznurka, do której miejscowości mają najbliżej z miejsca, w którym znajduje się ich szkoła, a do której najdalej. W tym celu porównują długości sznurków.

„Wyjeżdżam nad morze i pakuję…” – zabawa pamięciowa. Technika niedokończonych zdań z powtarzaniem zdań innych oraz ich ruchową egzemplifikacją. Rodzic zaczyna zdanie: Wyjeżdżam nad morze i pakuję…, a dzieci je kończą. Starają się przy tym nie tylko wypowiedzieć nazwę przedmiotu, ale też go pokazać ruchem. Zabawa trwado wyczerpania pomysłów.

Zabawa matematyczna z korkami od butelek. Potrzeba wielu korków w różnych kolorach. Rodzic układa kilka korków w szeregu, tworząc powtarzalny wzór kolorystyczny. Zadaniem dziecka jest kontynuować rytm wybierając korki o odpowiednim kolorze i dokładając je do szeregu.

Karta pracy nr 4 ćw 38

Nauczycielki grupy: Marta, Ewa