ul. Mazowiecka 7 | kontakt@pm10.ostroleka.edu.pl | 29 764 48 53

Nieznajome zwierzęta

 

Zestaw ćwiczeń ruchowych:

 NAŚLADUJEMY ZWIERZĘTA    PLIK PDF

 

 „Nieznajome” – zajęcia o emocjach, strach przed nieznanym.

Coś nowego– Dominika Niemiec

Nigdy tam nie byłem.

Ogarnia mnie trwoga.

Ze strachu nawet trzęsie mi się noga.

Nie robiłem tego.

To coś nowego,

zwyczajnie się boję.

Przyznaję ci się, kolego.

Tak już bywa,

że to co znane

z odwagą

często bywa związane.

A gdy coś nowe,

zupełnie obce mi,

strach mnie dopada,

odwaga czmycha za drzwi.

Rozmowa z dziećmi na podstawie treści utworu:

Co czuł bohater wiersza?

Czego się bał?

Jakiej sytuacji mógł dotyczyć jego strach?

Czy wy czuliście kiedyś strach przed czymś nieznanym?

Czy jest coś, czego kiedyś się baliście, a teraz już się tego nie boicie?

 

„Zaczarowane okienko” – ćwiczenie grafomotoryczne, uzyskiwanie ciekawych efektów plastycznych poprzez eksperymentowanie.

Dzieci siadają przy stolikach, mają przed sobą kartki, nakładają na nie kartony z otworem kwadratowym lub w kształcie koła. Z pomocą wybranego narzędzia zapełniają przestrzeń (zamalowują, rysują tylko obwód, wypełniają kropkami, kółkami, kreskami), przesuwają szablon, zmieniają narzędzie. Czynność powtarzają kilka razy. Na końcu podziwiają efekt plastyczny.

Potrzebne rzeczy: kartki, szablony (kartony A5 z wyciętym kwadratem o boku 3 cm lub kołem o średnicy 3 cm), flamastry, kredki, pastele.