ul. Mazowiecka 7 | kontakt@pm10.ostroleka.edu.pl | 29 764 48 53

NUTKI W MUZEUM

W poniedziałek 26 marca Nutki zwiedzały Muzeum Kultury Kurpiowskiej. Z wielką ciekawością obejrzały film o starej Ostrołęce następnie oglądały wszystkie wystawy. Największym zainteresowaniem cieszyła się wystawa o Kurpiach.