ul. Mazowiecka 7 | kontakt@pm10.ostroleka.edu.pl | 29 764 48 53

Nutki z wizytą w Straży Pożarnej

Przedszkolaki z grupy Nutki odwiedziły Komendę Straży Pożarnej w Ostrołęce. W trakcie spotkania dzieci dowiedziały się, że praca strażaka nie polega tylko na gaszeniu pożarów, ale również na udzielaniu pomocy ludziom podczas powodzi i wypadków samochodowych. Cenną wskazówką była informacja, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych osób oraz w jaki sposób przewidywać i unikać zagrożeń podczas wspólnych zabaw z rówieśnikami. Dzieci z bliska miały możliwość podziwiania wyposażenia, jakim dysponują strażacy podczas swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. Największą ciekawość wzbudził wóz strażacki.