ul. Mazowiecka 7 | kontakt@pm10.ostroleka.edu.pl | 29 764 48 53

Ogłoszenie

Szanowni Rodzice,

Informujemy o możliwości ubezpieczenia Dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków w firmie Ergo Hestia. Koszt ubezpieczenia 31 zł.