ul. Mazowiecka 7 | kontakt@pm10.ostroleka.edu.pl | 29 764 48 53

Informacje i zalecenia Covid19

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców, rząd zdecydował o zamknięciu żłobków i przedszkoli

w okresie od 27 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r.

  W placówkach będą mogły przebywać dzieci pracowników medycznych i służb mundurowych

(m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).