ul. Mazowiecka 7 | kontakt@pm10.ostroleka.edu.pl | 29 764 48 53

POLSKA TO MÓJ KRAJ

Zabawy matematyczne. Układanie szeregów uwzględniając określone cechy – rosnąca i malejąca wielkość.

Zapoznanie z wierszem Władysława Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”, nauka wiersza na pamięć.