ul. Mazowiecka 7 | kontakt@pm10.ostroleka.edu.pl | 29 764 48 53

Potwierdzenie woli

PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

                 W przedszkolu zachowane są zaostrzone reguły sanitarne,

w związku z tym ulega zmianie dotychczasowy sposób potwierdzenia woli

Etap ten odbywać się będzie drogą mailową na adres przedszkola przedszkole10@op.pl w terminie:                                                          

 od 31 marca od godz. 15:30 do 03 kwietnia do godz.15:00.

Adresy mailowe i numery telefonów przedszkoli/szkół można znaleźć na ich stronach lub na stronie Miasta Ostrołęki www.ostroleka.pl w zakładce urząd/tablica ogłoszeń bip/jednostki organizacyjne.

Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

Oświadczenie przesyłamy bez podpisu!!