ul. Mazowiecka 7 | kontakt@pm10.ostroleka.edu.pl | 29 764 48 53

Na polu

Rolnik –nauka wiersza połączona z zabawa naśladowczą.

 „Rolnik” Rolnik rano rusza w pole (dziecko maszeruje).

 Orać pługiem czarną role(dziecko zatrzymuje się, a rodzic kładzie ręce na ramiona dziecka i maszerują),

 Sieje zboże i buraki ( dziecko naśladuje sianie ziarna),

 Z których później są przysmaki (dziecko stoi i masuje się po brzuszku).

Zbigniew Dmitroca

Co robi rolnik ?” – rozmowa na podstawie wiersza. Dzieci odpowiadają na pytania dotyczące tekstu:

– Dokąd rusza rano rolnik?

– Co robi rolnik w polu?

– Po co rolnik sieje zboże?

– Jakie przysmaki robi się ze zboża, a jakie z buraków?

Rolnik na polu-kolorowanka

Zapraszamy również całą Rodzinę do tradycyjnej zabaw ruchowej ,,Mało nas”:

Mało nas, mało nas
Do pieczenia chleba,
Tylko nam, tylko nam
Ciebie tu potrzeba!

Dużo nas, dużo nas
Do pieczenia chleba,
Więc już nam, więc już nam
Ciebie tu nie trzeba!

Miłej zabawy!