ul. Mazowiecka 7 | kontakt@pm10.ostroleka.edu.pl | 29 764 48 53

Prawa dziecka

Witajcie Słoneczka !

Rozmowa na temat praw i obowiązków. Dziecko próbuje określić własnymi słowami, czym są prawa człowieka, a czym są jego obowiązki. Podaje własne przykłady. Tłumaczymy, że każde dziecko także posiada swoje prawa. Przyglądamy się obrazkom na planszy, dziecko próbuje zgadnąć, jakie jeszcze prawa posiada każde dziecko. Rodzic czyta i omawia każde z nich, odpowiada na pytania zadawane przez dziecko.

UNICEF – rodzic pokazuje dziecku logo UNICEF – u, pyta dziecko czy wie co to za logotyp, próba przeczytania, czy wie do jakiej organizacji należy to logo?, czym zajmuje się UNICEF?, Jak można wspierać tę organizację?,

Zapoznanie z wierszami o prawach dziecka. Rodzic czyta wiersze, po przeczytaniu każdego z nich dziecko próbuje podsumować o jakich prawach dziecka była mowa w wierszu. Do czego dziecko ma prawo?

„Zabawa z piłką” – kończenie słów: Mam prawo do…, Nie mam prawa do… Rodzic rzuca do dziecka piłkę i prosi o skończenie zdania.

Nauczycielki grupy: Marta, Ewa