ul. Mazowiecka 7 | kontakt@pm10.ostroleka.edu.pl | 29 764 48 53

Próbna ewakuacja w Przedszkolu Miejskim Nr 10

W trosce o poprawę bezpieczeństwa dzieci w naszym przedszkolu, dnia 07.12.2023r. o godz. 11:15 zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia ewakuacji dzieci oraz pracowników z budynku przedszkola. Za przebieg ćwiczeń odpowiadała dyrektor przedszkola. Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji – szybkiej, zorganizowanej i pozbawionej elementów paniki.  Zapoznanie personelu i dzieci z praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób przebywających w budynku.

Zakres i przebieg działań został uzgodniony z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce .

W ćwiczeniach wzięły udział wszystkie dzieci oraz personel Przedszkola.

Cała akcja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Na kilka minut wszystkie sale przedszkolne i pomieszczenia administracyjno – gospodarcze pozostały puste. Wszystkie dzieci bardzo sprawnie, bezpiecznie i szybko opuściły budynek.

Na umówiony sygnał dźwiękowy zgodnie z Procedurą ewakuacji wszyscy opuścili budynek przedszkola wyjściami ewakuacyjnymi w czasie 5 minut.