ul. Mazowiecka 7 | kontakt@pm10.ostroleka.edu.pl | 29 764 48 53

PROGRAM WCZESNEJ PROFILAKTYKI ,,CUKIERKI”

W dniach 11-12 maja w Przedszkolu Miejskim nr 10 w Ostrołęce w grupie dzieci 6 i 5 letnich Słoneczka zrealizowano program ,,Wczesna Profilaktyka. Program – Cukierki”.

Dzieci wysłuchały bajki pt. ,, Cukierki’’ autorstwa Agnieszki  Grzelak. Celem przeprowadzonych zajęć było kształtowanie dystansu i ostrożności wobec obcych dorosłych, uczenie konstruktywnych zachowań w sytuacjach wzbudzających niepokój, przybliżenie podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z tym związanych.