ul. Mazowiecka 7 | kontakt@pm10.ostroleka.edu.pl | 29 764 48 53

Program współpracy Szkoły Podstawowej Nr 6 z Przedszkolem

„Dni z 6 na szóstkę” czyli comiesięczne spotkania dzieci z PM Nr 10  z uczniami i nauczycielami  Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce

Od lutego Szkoła Podstawowa Nr 6 zaprosiła do współpracy Przedszkole Miejskie Nr 10
w Ostrołęce, by ułatwić rozpoczęcie nauki przyszłym pierwszoklasistom. Pragniemy, aby nasi przyszli uczniowie z entuzjazmem i radością przekroczyli próg szkoły, dlatego co miesiąc zapraszamy dzieci do wspólnych zabaw i zajęć.

 Cele spotkań
Nawiązanie stałej współpracy z pobliskim przedszkolem;

Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole bez lęków i obaw (bezstresowego podejmowania obowiązków szkolnych, niwelowanie lęków związanych

z rozpoczęciem nauki w szkole);

Nawiązanie pozytywnych interakcji umożliwiających dzieciom pełnienie roli ucznia;

Kształtowanie u uczniów klas starszych postawy opiekuńczości i tolerancji do przyszłych uczniów (zapewnianie poczucia bezpieczeństwa „pod skrzydłami” starszych kolegów”);

Zaspakajanie u dzieci ciekawości związanej z rozpoczęciem nauki w szkole;

Współorganizowanie różnych form zajęć otwartych;

Prezentowanie oferty edukacyjnej;

Promowanie szkoły w środowisku lokalnym;

 Tematyka zajęć może ulec zmianie

Miesiąc Tematyka
Luty Mini Olimpiada przedszkolaków, czyli gry i zabawy sportowe z językiem angielskim.
Marzec W świecie książek, czyli wizyta przedszkolaków w bibliotece szkolnej, wspólne czytanie bajek.
Kwiecień Świat małego badacza, czyli eksperymenty.

W świecie komputerów, czyli  zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

Maj Łamigłówka – mądra główka, czyli gry i zabawy logiczne.
Czerwiec Piknik – gry i zabawy na boisku szkolnym, czyli zajęcia sportowo – rekreacyjne.

Dni z 6 na szóstkę