ul. Mazowiecka 7 | kontakt@pm10.ostroleka.edu.pl | 29 764 48 53

Rekrutacja uzupełniająca

Szanowni Państwo!

Informujemy, że dnia 04.05.2021r. o godzinie 8:00 rozpoczyna się postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Ostrołęka.

Termin postępowania uzupełniającego  kończy się 07.05.2021r. godzina 15:00.

Prosimy o pobranie z zakładki Rekrutacja wniosku o przyjęcia kandydata wraz z dokumentami  ( oświadczenia ) potwierdzającymi spełnienie warunków i dostarczenie do placówki.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola odbędzie się 10.05.2021r. – 21.05.2021.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 24.05.2021r. godzina 15:00.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola do 26.05.2021r godzina 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 28.05.2021r. godzina 15:00.