ul. Mazowiecka 7 | kontakt@pm10.ostroleka.edu.pl | 29 764 48 53

W poszukiwaniu zimy…

Korzystając ze wspaniałej pogody dzieci z grupy Biedronki i Muchomorki wybrały się na spacer w poszukiwaniu zimy. Te chwile wykorzystały na ciekawe obserwacje drzew, krzewów oraz ptaków szukających pożywienia. Miały okazję do wysłuchania radosnego śpiewu sikorek. Potem te spostrzeżenia wykorzystamy na zajęciach plastycznych. Podczas wyjść z przedszkola dzieci mają możliwość prowadzenia obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie zimą.

Nasze zimowe spacery mają nie tylko walory zdrowotne, ale również i edukacyjne. Zatem zachęcamy wszystkich do rodzinnych zimowych spacerów.