ul. Mazowiecka 7 | kontakt@pm10.ostroleka.edu.pl | 29 764 48 53

SŁONECZKO

Zabawy matematyczne – przeliczanie, kolorowanie według podanej kolejności.

 

Słonko i jego zwyczaje” – wysłuchanie wiersza Cz. Janczarskiego „Piękne zwyczaje”.

Rozmowa tematyczna, nauka fragmentu wiersza metodą powtarzania – zapoznanie i wdrażanie dzieci do stosowania zwrotów grzecznościowych. Co mówi słonko na powitanie i na pożegnanie?
Co mówi chmurka, zasłaniając słonko? Co szumią roślinki, gdy pokropi je ciepły deszczyk?

Cz. Janczarski: „Piękne zwyczaje”

Słonko ma bardzo piękne zwyczaje:
Mówi dzień dobry, gdy rano wstaje.
A drzewa, lśniące rosą nad ranem,
Szumią dzień dobry, słonko kochane.
Gdy słonko chmurka zasłoni siwa,
Mówi przepraszam, potem odpływa.
Gdy ciepłym deszczem sypie dokoła
dziękuję – szumią trawy i zioła.
Słonko dzień cały po niebie chodzi.
Dobranoc mówi, kiedy zachodzi.
Mrok szary wkoło, trawy i drzewa
dobranoc szumią z prawa i z lewa.