ul. Mazowiecka 7 | kontakt@pm10.ostroleka.edu.pl | 29 764 48 53

Terminy przerw w pracy przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021

Prezydent miasta wydał zarządzenie w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto na rok szkolny 2020/2021. Poniżej zamieszczamy link z wykazem poszczególnych placówek oraz terminy dyżurów i przerw w pracy.

Zarządzenie – przerwy wakacyjne