VIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży do lat 16.

“Wolność jest w Nas! Dumni ze swojej Niepodległej”- taki tytuł został nadany VIII Edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży do lat 16. Pod Patronatem Honorowego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z udziałem dzieci i młodzieży ze wspólnot polonijnych całego świata. W którym wraz ze swoją pracą miał okazję reprezentować nas przedstawiciel najstarszej z Naszych grup przedszkolnych- grupy „Nutki”, Filip P. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i autorom wyróżnionych prac. Spośród 983 prac, które zostały zgłoszone do konkursu z Polski i ośrodków polonijnych na świecie wybranych zostało 108 prac.

“Naród, który nie zna swojej przeszłości jest narodem bez przyszłości …” św. Jan Paweł II