ul. Mazowiecka 7 | kontakt@pm10.ostroleka.edu.pl | 29 764 48 53

WSPÓLNIE SIĘ BAWIMY

wspólnie się bawimy

Zabawa sensoryczna Ciepło – zimno.

Potrzebne będą: 2 miski z wodą, w jednej – bardzo zimna, w drugiej – ciepła.Rodzic podaje dziecku miskę z bardzo zimną wodą i prosi, aby na chwilę zanurzyło w niej dłoń. Po chwili pyta, jaka jest woda, czy miło było dziecku trzymać w niej rękę. To samo następuje przy omawianiu wrażeń z dotykania ciepłej wody. Na zakończenie zabawy rodzic pyta dziecko: Co jest przyjemniejsze w dotyku –zimna woda czy ciepła woda?

Zabawa Zanieś na miejsce.

Potrzebne będą: klocek, samochodzik, łyżeczka, ręcznik, pastę do zębów, kubek, papier toaletowy,chusteczki w pudełku, książka.Rodzic układa w środku koła przedmioty z różnych pomieszczeń i prosi dziecko, by je odniosło na właściwe miejsca.

 

Zapoznanie z baśnią Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków.

Potrzebne będzie dowolne wydanie baśni O Śnieżce i siedmiu krasnoludkach (z kolorowymi ilustracjami). Rodzic opowiada baśń Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków, jednocześnie pokazując ilustracje w książce. Szczególną uwagę zwraca na obowiązki, jakie miała w domu Śnieżka, i jakie obowiązki miały krasnoludki, jak wzajemnie sobie pomagali. Prosi dzieci, aby – po wysłuchaniu baśni – opowiedziały ją swoimi słowami. Na koniec pyta, jakiej rady dziecko chciałoby udzielić Śnieżce, a jakiej – krasnoludkom.