ul. Mazowiecka 7 | kontakt@pm10.ostroleka.edu.pl | 29 764 48 53

WYSTAWA EKO – ZABAWKI 

WYSTAWA EKO – ZABAWKI

Stworzenie eko-zabawki adresowane było do wszystkich dzieci uczęszczających do naszego przedszkola . Zadaniem wychowanków było wspólne wykonanie z wychowawczyniami zabawki z materiałów, nadających się do recyklingu. Celem było pogłębienie wiedzy dzieci na temat zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska, rozbudzenie wyobraźni oraz fantazji .